Danh sách các phần mềm trình duyệt web miễn phí tốt nhất năm 2024:

Mozilla Firefox

Phần mềm Mozilla Firefox v. 31.0 là một công cụ trình duyệt web thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với dung lượng 27.0 MB này rất hữu dụng cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Mozilla Corp., được coi trọng bởi tính ổn định và có tính tương thích tốt cũng như có giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng đầy đủ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.
Hoàn toàn miễn phí;

Google Chrome

Phần mềm Google Chrome 36.0 là một chương trình trình duyệt web thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với dung lượng 36.0 MB này rất tiện lợi cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Google Inc., được người dùng tin cậy bởi độ ổn đinh cao và có tính đa dụng khá tốt cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng đa dụng. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Tích hợp tính năng hỗ trợ flash và java khá mạnh;

Opera

Chương trình Opera phiên bản 26.7 là 1 chương trình trình duyệt web thuộc loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 23.0 MB này rất cần thiết cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Opera Software, được người dùng tin cậy bởi tính ổn định và có tính đa dụng tốt cũng như chứa giao diện gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng chuyên nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Sở hữu khả năng hỗ trợ html 5 . Tạo ấn tượng tốt với người dùng.;

Safari

Safari bản 5.1.7 là phần mềm trình duyệt web thuộc loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 36.7 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Apple Inc., được đánh giá cao bởi tính năng đầy đủ và có tính tương thích tốt cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những khả năng đa dụng. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Sở hữu tính năng hỗ trợ css 3 và javascript rất tốt;

Avant Browser

Avant Browser bản 2014.7 là một công cụ trình duyệt web loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 4.3 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Avant Force, được đánh giá cao bởi tính năng đầy đủ và có tính phù hợp cao cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng đầy đủ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Tích hợp tính năng hỗ trợ flash và java khá hiện đại;

Torch

Phần mềm Torch phiên bản 33.0 là một công cụ trình duyệt web loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 66.2 MB này rất cần thiết cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Torch Media Inc., được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính đa dụng khá tốt cũng như có một giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng mạnh mẽ. Hãy cùng sử dụng phần mềm này bạn nhé.Cung cấp khả năng hỗ trợ css 3 và javascript khá tốt;

Green Browser

Chương trình Green Browser 6.7.02 là công cụ trình duyệt web miễn phí. Phần mềm với kích thước 1.1 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi MoreQuick, được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá cao cũng như có giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng đầy đủ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Có khả năng hỗ trợ html 5 khá hữu ích;

Lunar Scape

Phần mềm Lunar Scape v. 6.8.6 là một công cụ trình duyệt web loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 16.5 MB này rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Lunar Scape, được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính tương thích khá cao cũng như chứa giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng đa dụng. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng hỗ trợ css 3 và javascript rất tốt;

Tor Browser

Phần mềm Tor Browser phiên bản 3.6.4 là chương trình trình duyệt web loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 20.6 MB này rất cần thiết cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được coi trọng bởi tốc độ nhanh và có tính phù hợp tốt cũng như sở hữu giao diện người dùng gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Mang lại khả năng hỗ trợ html 5 khá tốt;

K-Melon

Phần mềm K-Melon v. 74.0 là 1 công cụ trình duyệt web thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 17.5 MB này rất tiện lợi cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính tương thích khá tốt cũng như có một giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những khả năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Phần mềm này có thể hỗ trợ css 3 và javascript . Tạo ấn tượng tốt với người dùng.;
;

Trang: 1

>>|

Bản quyền © 2014 DD Team!