Danh sách các phần mềm trang trí miễn phí tốt nhất năm 2024:

FreeMind

Phần mềm FreeMind phiên bản 1.0.1 là 1 chương trình mind-mapping thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 35.9 MB này rất cần thiết cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được đánh giá cao bởi tính năng đầy đủ và có tính tương thích cao cũng như có một giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

XWidGet

Phần mềm XWidGet 1.91 là 1 chương trình trang trí loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với dung lượng 8.9 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi XWidget Software Studio, được đánh giá cao bởi độ ổn đinh cao và có tính tương thích cao cũng như có giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng đầy đủ. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.

RainMeter

Phần mềm RainMeter bản 3.1.0 là một phần mềm trang trí thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 2.2 MB này rất cần thiết cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Rainy, được người dùng tin cậy bởi tính ổn định và có tính phù hợp cao cũng như có một giao diện người dùng gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng chuyên nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.

8GadgetPack

Chương trình 8GadgetPack 3.0 là công cụ trang trí thể loại miễn phí. Phần mềm với kích thước 11.9 MB này rất hữu dụng cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Helmut Buhler, được người dùng tin cậy bởi tính ổn định và có tính phù hợp cao cũng như có một giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những khả năng đầy đủ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.

ClocX

Phần mềm ClocX 1.6 là một chương trình trang trí miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 19.9 MB này rất cần thiết cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi BonSoft, được coi trọng bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá cao cũng như chứa giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng đầy đủ. Hãy cùng sử dụng phần mềm này bạn nhé.

WinFlip

WinFlip phiên bản 0.5.0 là 1 chương trình trang trí thuộc loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 0.6 MB này rất tiện lợi cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Koji Higashino, được đánh giá cao bởi độ ổn đinh cao và có tính tương thích tốt cũng như chứa giao diện gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng đầy đủ. Hãy cùng sử dụng phần mềm này bạn nhé.

Perfect Windows 7 True Transparency for XP

Perfect Windows 7 True Transparency for XP v. 1.0 là một công cụ trang trí miễn phí. Phần mềm với kích thước 1.0 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi lordalpha1, được người dùng tin cậy bởi tốc độ nhanh và có tính phù hợp khá cao cũng như có một giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng đa dụng. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

TrueTranSparency

Phần mềm TrueTranSparency v. 1.1 là một phần mềm trang trí thể loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 0.3 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Lefreut, được đánh giá cao bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá tốt cũng như sở hữu giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.

NCS WinVisible

NCS WinVisible v. 1.1.0.7 là chương trình trang trí thuộc loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 1.1 MB này rất hữu dụng cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Neptune Century Studios, được người dùng tin cậy bởi tốc độ nhanh và có tính đa dụng tốt cũng như sở hữu giao diện người dùng gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những khả năng đầy đủ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

Vitrite

Phần mềm Vitrite bản 1.0 là một phần mềm trang trí miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 0.1 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Tiny Utilities, được coi trọng bởi tính ổn định và có tính đa dụng cao cũng như chứa giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.
;

Trang: 1

>>|

Bản quyền © 2014 DD Team!