Danh sách các phần mềm rts miễn phí tốt nhất năm 2024:

0.A.D.

0.A.D. v. 0.0.16-alpha là một chương trình game rts miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 5.3.7 MB này rất tiện lợi cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Wildfire Games, được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính phù hợp khá tốt cũng như sở hữu giao diện người dùng đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng chuyên nghiệp. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

Glest

Glest bản 3.2.2 là công cụ game rts thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 45.0 MB này rất cần thiết cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi , được người dùng tin cậy bởi tính năng đầy đủ và có tính phù hợp cao cũng như chứa giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

MegaGlest

MegaGlest phiên bản 3.90 là 1 công cụ game rts miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 393.7 MB này rất tiện lợi cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được đánh giá cao bởi tính ổn định và có tính phù hợp khá cao cũng như có giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng đa dụng. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.

Sintel The Game

Sintel The Game phiên bản alpha2 là một công cụ game rts miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 922.0 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi , được đánh giá cao bởi độ ổn đinh cao và có tính đa dụng khá cao cũng như có giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng chuyên nghiệp. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.

Zero-K

Chương trình Zero-K phiên bản 1.0 là phần mềm game rts thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 50.0 MB này rất hữu dụng cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được coi trọng bởi tính ổn định và có tính tương thích khá cao cũng như sở hữu giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng đa dụng. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

Comand and Conquer Red Alert

Comand and Conquer Red Alert phiên bản 1.0 là một công cụ game rts thể loại thương mại. Phần mềm với kích thước 10.5 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Electronic Arts, được đánh giá cao bởi tính ổn định và có tính phù hợp khá tốt cũng như sở hữu giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những khả năng chuyên nghiệp. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.

Comand and Conquer Tiberian Sun

Chương trình Comand and Conquer Tiberian Sun phiên bản 1.0 là chương trình game rts loại thương mại. Phần mềm với kích cỡ 1272.4 MB này rất cần thiết cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Electronic Arts, được đánh giá cao bởi độ ổn đinh cao và có tính phù hợp khá cao cũng như sở hữu giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những khả năng mạnh mẽ. Hãy cùng sử dụng phần mềm này bạn nhé.

Allegiance

Phần mềm Allegiance 1.0 là phần mềm game rts thể loại thương mại. Phần mềm với kích cỡ 130.2 MB này rất tiện lợi cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Microsoft, được người dùng tin cậy bởi tính ổn định và có tính đa dụng khá cao cũng như sở hữu giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng mạnh mẽ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.

Starcraft II Starter Edition

Phần mềm Starcraft II Starter Edition v. 2.1.3 là 1 công cụ game rts loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với dung lượng 15690 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Blizzard Entertainment, được người dùng tin cậy bởi độ ổn đinh cao và có tính đa dụng khá cao cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng mạnh mẽ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.

Trang: 1

Bản quyền © 2014 DD Team!