Danh sách các phần mềm Geography miễn phí tốt nhất năm 2024:

NASA World Wind

Chương trình NASA World Wind v. 1.4.0 là 1 công cụ physic thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 58 MB này rất hữu dụng cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Nasa, được đánh giá cao bởi tốc độ nhanh và có tính đa dụng khá tốt cũng như có giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng đầy đủ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.
Mô tả tương tác vật thể.

Seterra

Phần mềm Seterra phiên bản 4.02.1 là một phần mềm geography loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 3.81 MB này rất hữu dụng cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Seterra, được coi trọng bởi tốc độ nhanh và có tính tương thích khá tốt cũng như có giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng chuyên nghiệp. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.
Thông tin đầy đủ và chi tiêt về các nuớc và vùng lãnh thổ cũng như các hành tinh.

Trang: 1

Bản quyền © 2014 DD Team!