Danh sách các phần mềm hiển thị file pdf miễn phí tốt nhất năm 2024:

GhostScript

Chương trình GhostScript 9.14.9 là một công cụ hiển thị file pdf miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với dung lượng 12.9 MB này rất tiện lợi cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi , được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá tốt cũng như chứa giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng mạnh mẽ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng in nội dung khá mạnh;

Scribus

Chương trình Scribus bản 1.4.4 là chương trình ấn bản thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 75.3 MB này rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi , được người dùng tin cậy bởi tính năng đầy đủ và có tính phù hợp khá tốt cũng như có giao diện người dùng đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng đầy đủ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Sở hữu tính năng hiển thị đầy đủ phương tiện . Tạo ấn tượng tốt với người dùng.;

LaTeX

Chương trình LaTeX 3.1.4 là một công cụ ấn bản loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 1768.0 MB này rất cần thiết cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Leslie Lamport, được coi trọng bởi tốc độ nhanh và có tính tương thích cao cũng như chứa giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những khả năng chuyên nghiệp. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Sở hữu khả năng kết xuất pdf , được người dùng ưa chuộng.;

MiKTeX

MiKTeX v. 2.9 là công cụ ấn bản thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 163.2 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Christian Schenk, được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính phù hợp cao cũng như chứa giao diện người dùng đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những chức năng chuyên nghiệp. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Tích hợp tính năng kết xuất pdf khá hiện đại;

LuaTeX

Chương trình LuaTeX 0.78.2 là 1 công cụ ấn bản miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 100.0 MB này rất hữu dụng cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi , được coi trọng bởi hiệu suất tốt và có tính đa dụng cao cũng như sở hữu giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng chuyên nghiệp. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Có khả năng convert định dạng văn bản sang pdf khá hữu ích;

Adobe Reader

Adobe Reader phiên bản 11.0.08 là chương trình hiển thị file pdf miễn phí. Phần mềm với kích thước 73.4 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Adobe, được đánh giá cao bởi tính ổn định và có tính tương thích tốt cũng như sở hữu giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Phần mềm này có thể in file pdf khá tốt;

DigiSigner

DigiSigner bản 4.0 là 1 phần mềm hiển thị file pdf thuộc loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 8.4 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi DigiSigner, được người dùng tin cậy bởi độ ổn đinh cao và có tính tương thích tốt cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những chức năng đầy đủ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng hiển thị đầy đủ phương tiện rất tốt;

FoxitReader

FoxitReader bản 6.2.3 là một phần mềm hiển thị file pdf loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 36.0 MB này rất cần thiết cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Foxit Software, được đánh giá cao bởi tính ổn định và có tính tương thích khá cao cũng như có giao diện người dùng đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng đầy đủ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng đọc file pdf khá hiện đại;

MuPDF

MuPDF v. 1.5 là một công cụ hiển thị file pdf miễn phí. Phần mềm với dung lượng 9.6 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Artifex Software, Inc. , được người dùng tin cậy bởi tính ổn định và có tính tương thích cao cũng như chứa giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Tích hợp tính năng addon trình duyệt , được người dùng ưa chuộng.;

Qiqqa

Qiqqa v. 44 là phần mềm hiển thị file pdf thuộc loại miễn phí. Phần mềm với kích thước 54.4 MB này rất hữu dụng cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Quantisle Ltd., được coi trọng bởi tính ổn định và có tính đa dụng khá tốt cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng addon trình duyệt . Tạo ấn tượng tốt với người dùng.;
;

Trang: 1

>>|

Bản quyền © 2014 DD Team!