Danh mụcDanh sách các phần mềm optimize miễn phí tốt nhất năm 2024:

CCleaner

CCleaner v. 4.16 là 1 công cụ cleanner thuộc loại miễn phí. Phần mềm với kích thước 4.6 MB này rất cần thiết cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Piriform, được coi trọng bởi độ ổn đinh cao và có tính tương thích cao cũng như có giao diện đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng đầy đủ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Sở hữu tính năng tăng vùng trống khá hiện đại;

SlimCleaner

SlimCleaner bản 4.0.30878 là một chương trình cleanner thể loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 0.7 MB này rất tiện lợi cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi SlimWare Utilities, được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính tương thích khá cao cũng như chứa giao diện người dùng đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng đầy đủ. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Phần mềm này có thể dọn dẹp registry khá hiện đại;

Free System Cleaner

Free System Cleaner v. 1.4 là phần mềm cleaner thể loại miễn phí. Phần mềm với kích thước 1.6 MB này rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Weeny Software, được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính đa dụng khá cao cũng như chứa giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng mạnh mẽ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng tăng vùng trống rất tốt;

Cleanup Assistant

Cleanup Assistant bản 2.01 là 1 chương trình cleaner thể loại miễn phí. Phần mềm với kích thước 1.5 MB này rất cần thiết cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi DB Soft, được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính đa dụng khá cao cũng như sở hữu giao diện gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Tích hợp tính năng nâng cao tốc độ làm việc khá hữu ích;

CleanDisk

Phần mềm CleanDisk v. 0.3 là một công cụ cleaner thuộc loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 3.2 MB này rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi FMJ-Software, được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính đa dụng cao cũng như sở hữu giao diện người dùng gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những khả năng đa dụng. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Cung cấp khả năng dọn dẹp registry rất tiện lợi;

CleanUp

CleanUp 4.5.2 là 1 công cụ cleaner loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 0.3 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Steven Gould, được coi trọng bởi tính ổn định và có tính phù hợp tốt cũng như chứa giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những khả năng mạnh mẽ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Có khả năng tăng vùng trống khá tốt;

Wise Disk Cleaner

Wise Disk Cleaner v. 8.24 là 1 phần mềm cleaner loại miễn phí. Phần mềm với dung lượng 2.4 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi WiseCleaner.com, được đánh giá cao bởi độ ổn đinh cao và có tính phù hợp cao cũng như sở hữu giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng đầy đủ. Hãy cùng dùng thử phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng nâng cao tốc độ làm việc mạnh mẽ;

FCleaner

Chương trình FCleaner bản 1.3.1.62 là một công cụ cleaner thể loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 1.1 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi FCleaner, được coi trọng bởi độ ổn đinh cao và có tính tương thích tốt cũng như sở hữu giao diện người dùng đơn giản. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những chức năng đầy đủ. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Sở hữu tính năng xóa các file tạm, file đệm rất tốt;

EasyCleaner

Chương trình EasyCleaner bản 2.0 là phần mềm cleaner thuộc loại miễn phí. Phần mềm với kích thước 2.8 MB này rất tiện lợi cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi ToniArts, được coi trọng bởi hiệu suất tốt và có tính đa dụng khá cao cũng như có một giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những khả năng đa dụng. Hãy cùng sử dụng phần mềm này bạn nhé.Phần mềm này có thể tăng vùng trống rất tốt;

DiskMax

Phần mềm DiskMax 4.71 là 1 công cụ cleaner thuộc loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 1.2 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Koshy John, được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá tốt cũng như có một giao diện gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những chức năng đa dụng. Hãy cùng sử dụng phần mềm này bạn nhé.Có khả năng xóa file chương trình không hữu dụng khá tốt;
;

Trang: 1

>>|

Bản quyền © 2014 DD Team!