Danh sách các phần mềm thiết kế miễn phí tốt nhất năm 2024:

AOI

AOI bản 3.0 là 1 chương trình thiết kế 3d thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 13 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Peter Eastman, được coi trọng bởi độ ổn đinh cao và có tính tương thích tốt cũng như có giao diện người dùng gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng đa dụng. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Cung cấp khả năng tùy chỉnh ánh sáng rất tiện lợi;

Blender

Chương trình Blender v. 2.71 là 1 chương trình thiết kế 3d thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 47.2 MB này rất hữu dụng cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được đánh giá cao bởi độ ổn đinh cao và có tính phù hợp cao cũng như có giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những khả năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Sở hữu khả năng thiết kế model dễ dàng mạnh mẽ;

SketchupMake

Phần mềm SketchupMake 2014 là phần mềm thiết kế 3d thuộc loại thương mại. Phần mềm với kích thước 79.8 MB này rất tiện lợi cho mọi người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Trimble Navigation, được đánh giá cao bởi tốc độ nhanh và có tính đa dụng cao cũng như có giao diện gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này cung cấp những tính năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Phần mềm này có thể kết xuất khá đẹp mạnh mẽ;

123D Design (32-bit)

Phần mềm 123D Design (32-bit) bản 1.5.23 là 1 phần mềm thiết kế 3d loại thương mại. Phần mềm với kích thước 274 MB này rất tiện lợi cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Autodesk, được đánh giá cao bởi tính ổn định và có tính tương thích khá tốt cũng như có một giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng chuyên nghiệp. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Có khả năng tùy chỉnh ánh sáng rất tốt;

123D Design (64-bit)

Phần mềm 123D Design (64-bit) v. 1.5.23 là một chương trình thiết kế 3d thể loại thương mại. Phần mềm với kích cỡ 274 MB này rất tiện lợi cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi Autodesk, được người dùng tin cậy bởi tính năng đầy đủ và có tính tương thích khá tốt cũng như sở hữu giao diện gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những khả năng đầy đủ. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Đi kèm tính năng thiết kế model dễ dàng khá hiện đại;

Wings3d

Phần mềm Wings3d phiên bản 1.5.3 là phần mềm thiết kế 3d miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 14.2 MB này rất tiện lợi cho người dùng. Phần mềm được phát triển bởi Dan Gudmundsson (maintainer), được coi trọng bởi tốc độ nhanh và có tính phù hợp tốt cũng như sở hữu giao diện người dùng đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những chức năng đầy đủ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Có khả năng tùy chỉnh ánh sáng rất tiện lợi;

K-3D

K-3D phiên bản 8.0.1 là phần mềm thiết kế 3d thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích cỡ 78.5 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi , được người dùng tin cậy bởi tốc độ nhanh và có tính phù hợp khá cao cũng như có giao diện người dùng gọn gàng. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng đầy đủ. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Sở hữu khả năng tạo ra khung và chuyển động khá hữu ích;

TopMod3D

Phần mềm TopMod3D bản 2.2.3 là chương trình thiết kế 3d thể loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với kích thước 7.3 MB này rất cần thiết cho người dùng máy tính. Phần mềm được phát triển bởi TopMod Research, được coi trọng bởi tính năng đầy đủ và có tính tương thích cao cũng như có một giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này có những tính năng đa dụng. Hãy cùng cloudsoft tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Sở hữu khả năng thiết kế wrapping mạnh mẽ;

Anim8or

Chương trình Anim8or phiên bản 1.1 là 1 công cụ thiết kế 3d thể loại miễn phí. Phần mềm với kích cỡ 0.98.1 MB này rất cần thiết cho người dùng phổ thông. Phần mềm được phát triển bởi Steve Glanville, được đánh giá cao bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá tốt cũng như sở hữu giao diện đẹp. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những tính năng chuyên nghiệp. Hãy cùng test phần mềm này bạn nhé.Có khả năng thiết kế model dễ dàng khá tốt;

Seamless3D

Seamless3D phiên bản 3.002 là 1 phần mềm thiết kế 3d thuộc loại miễn phí - mã nguồn mở. Phần mềm với dung lượng 1.6 MB này rất tiện lợi cho người đam mê máy tính. Phần mềm được phát triển bởi , được người dùng tin cậy bởi hiệu suất tốt và có tính phù hợp khá tốt cũng như chứa giao diện đầy đủ. Tuy miễn phí nhưng chương trình này sở hữu những khả năng mạnh mẽ. Hãy cùng tìm hiểu phần mềm này bạn nhé.Sở hữu tính năng thiết kế model dễ dàng rất tiện lợi;
;

Trang: 1

>>|

Bản quyền © 2014 DD Team!