Danh mụcDanh sách các phần mềm file-manager miễn phí tốt nhất năm 2019:

Root Browser

Quản lý tập tin cuối cùng cho các thiết bị bắt nguồn từ. Bản gốc và vẫn là tốt nhất.

X-plore File Manager

Công cụ quản lý file trên bộ nhớ nội bộ, microSD, LAN hoặc Đám mây

File Commander - File Manager

FX: quản lý và chia sẻ các tập tin và các phương tiện trên điện thoại, máy tính của bạn, và đám mây.

EZ File Manager(Root Explorer)

Quản lý tập tin cuối cùng cho các thiết bị bắt nguồn từ. Bản gốc và vẫn là tốt nhất.

Quản lý tập tin

Featured File manager & App manager which can explore the phones & computers.

Trang: 1

Bản quyền © 2014 DD Team!