Danh mụcDanh sách các phần mềm từ điển miễn phí tốt nhất năm 2019:

Từ Điển Anh Việt Laban

Nghĩa và phát âm chuẩn, có dịch văn bản.Tu Dien Anh Viet Viet Anh dùng Offline.

Từ Điển Pháp Việt , Việt Pháp

Từ điển Pháp-Việt, Việt - Pháp, Tiếng Việt.

Tu dien Nga Viet Viet Nga

Các từ điển là miễn phí và có chứa hơn 56.500 từ và nhiều ví dụ.

Từ điển Hàn Việt

Tiếng hàn, tiếng hàn giao tiếp, học tiếng hàn, tieng han, tieng han giao tiep

Từ điển Trung Việt

Hỗ trợ học tiếng Trung hàng đầu Việt Nam for more than 50k bạn học đang dùng!

Ngữ Pháp Tiếng Anh TFLAT

Nghĩa và phát âm chuẩn, có dịch văn bản.Tu Dien Anh Viet Viet Anh dùng Offline.

Từ điển Việt Nhật - Nhật Việt

Từ Điển Tra câu Việt-Nhật, Nhật-Việt

Từ điển Lạc Việt (Anh-Việt)

Bàn phím tiếng Việt thông minh, nhiều theme đẹp và cho phép tự thiết kế theme

Trang: 1

Bản quyền © 2014 DD Team!